• rotator1.jpg
 • rotator2.jpg
 • rotator3.jpg
 • rotator4.jpg
 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

Novinky

17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.
17.09.
2023

Zapojte sa do pilotného kurzu v LMS moodle o možnostiach realizácie service learningu nielen v online prostredí.
19.07.
2023

V dňoch 26. až 29. júna zorganizovalo konzorcium projektu SLIDE v rámci programu Erasmus+ na Záhrebskej univerzite v tréning s názvom "Service-Learning & Digital Empowerment - How can we make it work?
18.07.
2023

V roku 2023 sme v programe FLY hosťovali 8 zahraničných študentov a študentiek v rámci service-learningových projektov v Centre dobrovoľníctva, n.o., Záhrade a Centre komunitného organizovania v dňoch
08.06.
2023

V letnom service learningovom programe FLY sa študenti a študentky pripravujú na ich service-learningové projekty rôzne. Jednou z foriem prípravy je aj online kurz a online stretnutia.
29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023
11.04.
2023

Počas dvoch rôznych víkendov, jedného od 3. do 5. marca a druhého od 24. do 26. marca, sa viac ako 160 študentov zo španielskych univerzít zúčastnilo školenia na program FLY.
11.04.
2023

Manifest je prvým výstupom medzinárodného projektu SLIDE, ktorého je UMB partnerom.
11.03.
2023

V septembri 2023 sa uskutoční šiesta európska konferencia o service learningu.
06.02.
2023

V priestoroch PF UMB sme dňa 7.12.2023 zrealizovali okúhly stôl k téme service learningu na UMB.