Cieľom projektu je posilniť kapacity vysokých škôl a komunitných organizácií pri implementácii service learningu a zlepšiť kvalitu vzdelávania v sociálnej práci. Projekt je založený na prenose a zdieľaní vedomostí zo skúsených krajín do krajín, ktoré túto skúsenosť nemajú a spoločnom učení sa. Súčasťou projektu je tréning pre VŠ učiteľov, medzinárodný vedecký seminár, manuál pre partnerov v komunite a vedecká štúdia komparujúca situáciu service learningu vo vzdelávaní v sociálnej práci v zapojených krajinách (Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Gruzínsko).

Trvanie projektu: 1.6.2021 – 31.5.2022

Koordinátorka za UMB: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (PF UMB)

Výstupy projektu: https://servicelearningsocialwork.eu/project-overview/main-outputs

Web stránka projektu: https://servicelearningsocialwork.eu