K téme service learningu Vám ponúkame niekoľko užitočných zdrojov, ktorých spoluautormi a spoluautorkami sú učitelia a učiteľky z UMB. 

Service learningové projekty. Príručka pre mládež. Banská Bystrica: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2022. 

Service learning v práci s mládežou. Príručka pre pracovníkov s mládežou.Banská Bystrica: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2022. 

Brozmanová Gregorová, A. et al. Service learning ako pedagogická stratégia angažovanej univerzitya jej vybrané prínosy pre študentstvo (vedecká monografia). Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v BanskejBystrici – Belianum, 2019.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et.al.  Service learning pre vysokoškolských učiteľov a učiteľky. 1. vydanie – Banská Bystrica: Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1683-1 

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et.al. Cesty k dobrovoľníctvu: Metodika výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu1. vyd. Stupava: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2019,  84 s. ISBN 978-80-973034-3-3 

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et al.: Service learning: inovatívna stratégia učenia (sa) : (vysokoškolská učebnica). Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4.