Milé študentky a študenti,

Otvárame program FLY 2024 - European University Program of Volunteering and Service-learning. Program ponúka možnosť absolvovania letných stáží v rámci viac ako 50 dobrovoľníckych a service-learningových projektov v destináciách Európy, Latinskej Ameriky a Afriky. Pre študentov a študentky z UMB sú otvorené projekty z Európy. 

Program vám umožní získať skúsenosť s dobrovoľníctvom, učenie sa v praxi s možnosťou dať hodnotu vašim zručnostiam, skúsenostiam a energii. Každý projekt je navrhnutý tak, aby ponúkol intenzívnu skupinovú a interkultúrnu skúsenosť približujúcu k realite a kontextom, ktoré budete zažívať ako ľudia a ako budúci profesionáli a profesionálky.

O skúsenostiach našich študentov a študentiek v predchdzajúcich dvoch rokoch môžete nájsť tu: rok 2021rok 2022rok 2023.

Aktuálne projekty v roku 2024  môžete nájsť tu. 

O programe

Do programu sú zapojené tieto univerzity: Comillas Pontifical University, the University of deusto, Esade University, Loyola University, Università di Roma Lumsa, Univesidade Católica Portuguesa de Porto and the Unverzita Mateja Bela.

Základnom programu sú výmena a vzdelávacia skúsenosť založené na 

  • diverzite, ktorá odstraňuje predsudky a odhaľuje bohatstvo rozmanitosti,
  • spojení, ktorá stavia mosty a objavuje realitu,
  • hodnotách, ktoré znamenajú prínos pre organizácie, jednotlivcov a komunity,
  • reflexii, ktorá pomáha pochopiť globálnu dynamiku a mať kritický pohľad,
  • transformácii, ktorá spochybňuje a zaväzuje nás k vízii spravodlivosti.

Výber

Výber študentov a študentiek z UMB na projekty bude prebiehať v dvoch fázach:

Do 25.2.2024 vyplňte prihlášku, a zašlite motivačný list a životopis v anglickom jazyku na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Následne si s Vami dohodneme rozhovor. V rámci programu sa nehlásite na konkrétny projekt, ale píšete svoje preferencie. Pridelenie k projektom realizujeme spoločne s ostatnými univerzitami po výbere.  

Rozhovory budú prebiehať osobne, vo výnimočných prípadoch online, v termíne od 26.2.2024 do 1.3.2024.

Medzi 4.3 a 6.3.2024 vám oznámime výsledky výberu a budeme chcieť, aby ste potvrdili vašu účasť. 

 

Príprava

Súčasťou účasti v programe je zúčastnenie sa na tréningu a príprave, tí ktorí sa nezúčastnia, budú z programu vylúčení. Okrem spoločného tréningu vyžaduje špecifickú prípravu vždy konkrétny projekt. Tieto prípravy budú prebiehať sčasti fyzicky a sčasti online.

Predpokladaný termín online prípravy apríl a máj 2024. 

 

Ďalšie informácie

  • Každý projekt má lídra na univerzite.
  • Tútoring a sprevádzanie študentov a študentiek na konkrétnom projekte je aj v zodpovednosti konkrétnej univerzity.
  • Ubytovanie pomáha zabezpečiť prijímajúca univerzita, cestovné vysielajúca univerzita.
  • Na absolvovanie stáže dostanete grant podľa podmienok uvedených tu: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/erasmus-mobility.html
  • Za úspešné absolvovanie stáže dostanete ECTS kredity podľa počtu odpracovaných hodín a po odovzdaní všetkých potrebných správ a dokumentov k programu. 

 

V prípade podrobnejších informácií kontaktujte koordinátorku FLY programu na UMB:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorova, PhD.

Katedra sociálnej práce PF UMB

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

0907 130 817