Od roku 2016 je Univerzita Mateja bela prostredníctvom svojich zástupcov zapojená do podporného programu zameraného na rozvoj service learningu v regióne strednej a východnej Európy. 

Viac informácií o programe, sieti organizácií a expertov a aktivitách sa dočítate na web stránke.

Video o sieti si môžete pozrieť tu.