Naša univerzita v roku 2021 v rámci Univezitného letného dobrovoľníckeho a service learningového programu gestorovala dva projekty, ktoré sa realizovali v spolupráci s našii dlhoročnými partnermi Centrom dobrovoľníctva, n.o. a Otvorenou škôlkou

Týchto projektov sa celkovo zúčastnilo 8 študentiek z univerzít v Španielsku + jedna naša študentka Daniela Ivanová. Projekty sa realizovali od 6. do 16. júla 2021.

Tu si môžete pozrieť video z projektu v Centre dobrovoľníctva, v rámci ktorého študentky vytvorili na základe mapovania potrieb návrhy na 2 medzigeneračné dobrovoľnícke programy, ktoré Centrum dobrovoľníctva plánuje implementovať v ďalšom období. 

 

Študentky v Otvorenej škôlkepomáhali pri práci s deťmi a zveľaďovaní prostredia Lesného klubu Mravenisko. Ich video z projektu je tu.