Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite. 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozýva na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní.

 

Chcete vedieť?

  • Čo je to service-learning a ako si naplánovať kurz s využitím tejto stratégie?
  • Aké sú prínosy tejto stratégie výučby a učenia sa a aké sú kontexty jeho rozvoja na Slovensku v zahraničí?
  • Ako spojiť vo vašom predmete teóriu s aktivitami v prospech riešenia reálnych problémov a výziev v spoločnosti?
  • Ako urobiť zo zážitku vzdelávaciu skúsenosť?
  • Ako si nastaviť hodnotenie v predmete, ktorý využíva vzdelávanie cez službu v komunite?
  • Aké sú možnosti realizácie komunitných projektov online?

 

Základná škola Spojová a Základná škola s materskou školou štefana Moyzesa sa stali partnermi v projekte SLUSIK
Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.

Webinár so skvelými školiteľkami a odborníčkami: Carmen Luca Sugawara z Indiana University a Alžbetou Brozmanovou Gregorovou z PF UMB  sa realizoval 1.12.2020 v rámci projektu Európskych stretnutí.

Dňa 24.9.2020 sme sa spoločne stretli na ďalšom z workshopov k service learningu. Tentokrát sme hovorili o tom ako realizovať service learningové projekty v čase keď učíme online.

Otázka Čo znamená byť angažovanou univerzitou rezonovala v prednáškach, prezentáciách a workshopoch počas trojdňovej virtuálnej konferencie, ktorá sa konala od 13. do 15. júla 2020 a jej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.