Študentka Patrícia Hatiarová sa zúčastnila projektu v Las Palmas. 

Na stáž v Las Palmas som sa prihlásila ešte v zime. Slovensko bolo v lockdowne a ja by som vtedy išla, pravdupovediac, kamkoľvek. Projekt, na ktorý som bola prijatá niesol názov Audiovisual work on the situation of migrants in the Canary Islands a už podľa názvu som sa mala venovať audiovizuálnemu spracovaniu situácie na Kanárskych ostrovoch. Situácia v organizácii bola však taká, že sme nemohli nahrávať ani fotiť a komunikáciu mi sťažovala nevedomosť španielčiny, či francúzštiny (ktorou rozprávala väčšina migrantov).
Ale pekne poporiadku. Hneď po príchode som zašla na ubytovanie, apartmán pre približne päť osôb, nádherne vybavený a osoby v ňom (moji spolupracovníci dobrovoľníci) neskutočne milé. Hneď sme zašli na pláž, no pre mňa, Stredoeurópanku, bol oceán ľadovo studený. V ten deň som sa z dlhším kúpaním v ňom rozlúčila. Prvé dva dni sme mali voľné, a tak sa niesli v duchu spoznávania sa, jedenia a cestovania po ostrove.
V pondelok začala naša dobrovoľnícka práca v centre Cruz Blanca. Mňa spolu s tromi ďalšími dobrovoľníčkami umiestnili do centra s matkami a ich deťmi. Veľkou nevýhodou pre mňa bolo to, že som neovládala španielčinu a v centre sa rozprávalo prevažne po španielsky, potom po francúzsky a naozaj štipku po anglicky. To ma veľmi mrzelo, pretože ostatné dobrovoľníčky nemali kapacitu mi tlmočiť všetko, čo odznelo, a tak mám pocit, že som z pobytu nemohla vyťažiť toľko, koľko som chcela. V centre sme boli takmer každý deň 10 hodín a trávili čas prevažne s deťmi. Párkrát som mala možnosť usporiadať hodinu jogy pre ženy, čo bolo krásne, pretože aj skrz jazykovú bariéru sme si vedeli porozumieť pohybom.
Aj cez všetky prekážky som sa dozvedela a hlavne si na vlastnú kožu zažila príbehy žien. To, čo všetko musia prežiť, aby si zachránili vlastný život a neraz aj život svojho dieťaťa je neuveriteľné. Na malej loďke preplávajú oceán z Afriky až na Kanárske ostrovy, čo je približne 150 kilometrov. Pri dobrých podmienkach to nie je nijak náročná trasa, ale oceán a počasie je nevyspytateľné, preto častokrát prídu komplikácie a cesta sa stane veľmi nebezpečnou. Neviem si predstaviť, ako takto cestujú s niekoľkomesačnými deťmi. Ani po príchode na Kanárske ostrovy nemajú na ružiach ustlané. Ony tam nechcú ostať, chcú ísť do sveta – Francúzsko, Madrid, Sevilla, no pokiaľ polícia neprešetrí loď, na ktorej prišli, musia ostať na Kanárskych ostrovoch, čo je častokrát aj niekoľko mesiacov. Videla som, aké je pre nich ťažké v centre niečo robiť, boli smutné, bez energie, večne čakajúce na radostnú správu o úspešnom prešetrení lode. Mojou úlohou bolo robiť spoločnosť deťom, ktoré boli frustrované, že musia byť celé dni zatvorené v centre.
Skúsenosť by som zhrnula ako veľmi prínosnú a oči otvárajúcu. Budúcim študentom a študentkám odporúčam vycestovať všetkými desiatimi, no veľkou nevýhodou je, ak nevedia po španielsky. Treba sa pripraviť aj na to, že skúsenosť bude naozaj intenzívna a emočne nabitá. Určite sa však nie je čoho báť ak sú cieľavedomí, neboja sa a sú pripravení pomáhať. Aj keď moja osobná skúsenosť nebola celé dva týždne pozitívne naladená, som veľmi vďačná, že som mohla byť súčasťou dobrovoľníkov.

210088681 1162209827596542 1997832374994741323 n

Študentka Daniela Ivanová za zúčastnila projektu v Centre dobrovoľníctva. 

Som študentkou vysokej školy, kde študujem konkrétne odbor Sociálna práca a od 5. do 16. júla som bola účastníčkou service learningového summer programu. Dôvodov prečo som si tento program vybrala bolo hneď niekoľko, chcela som sa hlavne naučiť niečo nové z oblasti manažovania a projektovania dobrovoľníckeho programu, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a samozrejme aj spestriť si svoje leto. Dnes už môžem jasne povedať, že všetko z toho sa mi aj podarilo naplniť. Pracovala som na tvorbe nového dobrovoľníckeho programu v tíme plnom temperamentných španielok, kde sme sa spoločne zamýšľali nad tým, ako tento program vhodne nastaviť tak, aby vyhovoval potrebám nielen cieľovej skupiny, ale aj samotným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí budú jeho neodmysliteľnou súčasťou. Bola som tak pri zrode niečoho výnimočného, čo bolo výsledkom našej spoločnej multikultúrnej kooperácie. Aj keď to bolo spočiatku náročné prebúdzať sa v jednej miestnosti so štvoricou úplne neznámych dievčat, z iného kúta Európy, s inými návykmi a kultúrou, nehovoriac o jazykovej bariére. Napriek tomu sme si na seba zvykli veľmi rýchle a stali sme sa priateľkami. Je to zvláštne, ale mám pocit, že sa medzi nami vytvorilo puto a aj keď si dievčatá niekedy povedali niečo v španielčine ja som im rozumela a platilo to aj opačne. Bolo to asi tým, že sme boli rovnako naladené s podobnými záujmami, záľubami a hodnotami. Okrem práce na projekte sme tak spolu zažili veľa neopakovateľných zážitkov. Táto skúsenosť mi tak priniesla tiež aj nové poznanie v oblasti multikultúrneho porozumenia a v neposlednom rade skvelé nové priateľky, s ktorými som do dnes v kontakte a už teraz sa teším, ako ich navštívim a poviem im ako napreduje náš spoločný dobrovoľnícky program, ktorý sme spolu vytvárali.

IMG 20210712 113118

 Študentka Luci Ročníková píše o svojich skúsenostiach v rámci projektu v Bilbau. 

Napriek počiatočnej skepsi, či sú dva týždne dostatočný čas na uskutočnennie dobrovoľníckeho projektu som sa začiatkom júla rozhodla odcestovať do Bilbaa na severe Španielska.  Téma migrácie a utečenctva ako javov, ktoré sú v spoločenskom a politickom kontexte vytvárajú morálnu paniku a strach o vlastnú identitu, bola predmetom môjho teoretického bádania v bakalárskej práci. Skúsenosť, ktorú som nadobudla počas tejto praktickej stáže ma priblížila o kúsok k tomu, ako podchytiť tieto témy a vytvoriť spoločenský diškurz, ktorý bude obsahovať obe strany mince.

V mimovládnej organizácii Ellacuria, jezuitskom hnutí zameranom na pomoc migrantom som učila španielčinu. V mojej skupine bolo 8  študentov v mojom veku - väčšina pochádzala z Maroka. Títo mladí, ktorí mohli byť v inom kontexte mojimi spolužiakmi, susedmi alebo priateľmi opustili rodinu a vydali sa nebezpečnú cestu do Európy - často na nestabilných gumených loďkách alebo pod podvozkom kamiónov. Rozhodne nie skúsenosť, ktorú by som počula od 23 ročného európana. Španielčinu som učila každý deň a štyri hodiny denne boli skutočne intenzívnym časom počas ktorého som sa dozvedala mnohé detaily zo života na ceste. Motivácie, rodinné vzťahy, tradície, vízie do budúcnosti. Témy, ktoré sa týkali aj mňa a mojich kolegov. Témy, ktoré nás zblížili a rozostreli bariéru medzi „ja potrebujem pomoc“ a „ty pomáhaš“. Ale vytvorili plodný dialóg v ktorom sme sa vedeli pozerať na možnosti, ktoré sa nám naskytujú.
Okrem vyučovania sme spolu s kolegami zorganizovali workshop o sexuálnom násilí a jeho prevencii. Šlo o trojdňovú aktivitu počas ktorej sme si vypočuli prednášky výskumníčky v tejto oblasti. V rámci kultúrneho programu sme navštívili múzeá moderného umenia a kultúrne pamiatky v okolí Bilbaa. Aspektom, ktorý si na tejto skúsenosti vážim, je forma akou bol program postavený. Napriek prvotným obavám o „kolonizátorskom prístupe“ ktorému sa v kontexte takýchto projektov nedá vyhnúť, sme mali aj my ako dobrovoľníci spoznať viac pozadie z ktorého mnoho ľudí prichádza do Európy. Jeden podvečer sme strávili v mešite s Imánom, jeho rodinou a ďalšími veriacimi s ktorým sme hodiny intenzívne debatovali o problematike ktorá sa spája s migráciou z moslimských krajín. Posledné dni sme navštevovali našich študentov v centrách v ktorých boli dočasne ubytovaní a na uliciach ktoré sa stali ich prechodnými domovmi.
Táto skúsenosť ma okrem pedagogických a organizačných schopností naučila lepšie interpretovať pojmy spájané s migráciou. Napriek tomu, že v Európe je migrácia ľudí z globálneho juhu rámcovaná ako „utečenecká kríza“ táto skúsenosť mi potvrdila, že ide skôr o politickú krízu a nevôľu systému skutočne načúvať dôvodom rozhodnutia opustiť svoju krajinu a začať nový život v Európe. Ľudia so snami o cestovaní, štúdiu, dôstojnom spôsobe života a bezpečí hovoria s odhodlaním a vôľou opustiť svoju komfortnú zónu by nemali vnímaní ako nebezpeční. Prekoncepcie, ktoré sa spoločensky spájajú utečenectvom sa rozplývajú v momente keď sa svet ideí pretne so svetom ktorý hovorí, koná a miluje.

Ďakujem sa skúsenosť!

WhatsApp Image 2021 07 08 at 22.05.36WhatsApp Image 2021 07 14 at 21.01.38WhatsApp Image 2021 07 13 at 20.54.40