Projekt neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica  je výskumným projektom založeným na princípoch a metodológii participatívneho výskumu realizovaného v spolupráci s komunitou, v ktorom je komunita spolutvorcom celého výskumného procesu a jeho výstupov. Výskum smeruje k lepšiemu porozumeniu potrebám, životným podmienkam, ale aj príbehom marginalizovaných žien v meste Banská Bystrica, ale tiež k posilneniu žien v tom, aby komunikovali svoju skúsenosť a svoje očakávania. Ženy v tomto projekte budú zaangažované do plánovania výskumu, ale aj zberu dát, ich analýzy, a komunikácie jeho výsledkov. 

Projekt je realizovaný v spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. 

Informácie výsledkoch projektu tu.