Prezentácia výstupov projektov e-SL4EU a SLIDE počas ŠVOČ
Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca pre pripravili aj krátku infromáciu pre účatsníkov a účastníčky o našich medzinárodných projektoch pre podporu service learningu e-SL4EU a SLIDE.

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.