Dňa 21.9.2019 bola oficiálne založená Európska asociácia pre service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní. Členom asociácie je aj zástupkyňa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá je členkou General meeting  za Slovenskú republiku a aj členkou Board of Directors. 

Viac informácií o asociácii môžete nájsť na stránke organizácie.