FLY alebo VUELA je letný dobrovoľnícky a service learningový program, v rámci ktorého na UMB každý rok v lete hosťujeme skupinku študentov a študentiek zo zahraničných univerzít na projektoch našich partnerov v komunite. V  roku 2023 boli nimi boli Centrum dobrovoľníctva, Centrum komunitného organizovania a CNK Záhrada. Základnom programu sú výmena a vzdelávacia skúsenosť založené na diverzite, ktorá odstraňuje predsudky a odhaľuje bohatstvo rozmanitosti; spojení, ktorá stavia mosty a objavuje realitu; hodnotách, ktoré znamenajú prínos pre organizácie, jednotlivcov a komunity; reflexii, ktorá pomáha pochopiť globálnu dynamiku a mať kritický pohľad a transformácii, ktorá spochybňuje a zaväzuje nás k vízii spravodlivosti.

Viac si môžete pozriet v tomto videjku https://youtu.be/eC5csVL9Tjk?si=fz2T5Pg1r0AV5a6L