13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.
16.02.
2024

Dňa 16. februára 2024 sa uskutočnil v 365 Labbe v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
12.02.
2024

Dňa 12.2.2024 sme mali možnosť vypočuť si prezentácie service learnigových projektov.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
16.01.
2024

Dňa 16. 1. 2024 sa konala obhajoba projektu Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov.
20.10.
2023

Dňa 19. a 20.10.2023 sa konalo medzinárodné stretnutie k projektu e-SL4EU v Bukurešti.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
28.09.
2023

V dňoch 27. a 28. 9.2023 sa realizovala šiesta Európska konferencia o service learningu.
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.
17.09.
2023

Zapojte sa do pilotného kurzu v LMS moodle o možnostiach realizácie service learningu nielen v online prostredí.
19.07.
2023

V dňoch 26. až 29. júna zorganizovalo konzorcium projektu SLIDE v rámci programu Erasmus+ na Záhrebskej univerzite v tréning s názvom "Service-Learning & Digital Empowerment - How can we make it work?
18.07.
2023

V roku 2023 sme v programe FLY hosťovali 8 zahraničných študentov a študentiek v rámci service-learningových projektov v Centre dobrovoľníctva, n.o., Záhrade a Centre komunitného organizovania v dňoch
08.06.
2023

V letnom service learningovom programe FLY sa študenti a študentky pripravujú na ich service-learningové projekty rôzne. Jednou z foriem prípravy je aj online kurz a online stretnutia.
29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023
11.04.
2023

Počas dvoch rôznych víkendov, jedného od 3. do 5. marca a druhého od 24. do 26. marca, sa viac ako 160 študentov zo španielskych univerzít zúčastnilo školenia na program FLY.
11.04.
2023

Manifest je prvým výstupom medzinárodného projektu SLIDE, ktorého je UMB partnerom.
11.03.
2023

V septembri 2023 sa uskutoční šiesta európska konferencia o service learningu.
06.02.
2023

V priestoroch PF UMB sme dňa 7.12.2023 zrealizovali okúhly stôl k téme service learningu na UMB.