16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.
17.09.
2023

Zapojte sa do pilotného kurzu v LMS moodle o možnostiach realizácie service learningu nielen v online prostredí.
19.07.
2023

V dňoch 26. až 29. júna zorganizovalo konzorcium projektu SLIDE v rámci programu Erasmus+ na Záhrebskej univerzite v tréning s názvom "Service-Learning & Digital Empowerment - How can we make it work?
18.07.
2023

V roku 2023 sme v programe FLY hosťovali 8 zahraničných študentov a študentiek v rámci service-learningových projektov v Centre dobrovoľníctva, n.o., Záhrade a Centre komunitného organizovania v dňoch
08.06.
2023

V letnom service learningovom programe FLY sa študenti a študentky pripravujú na ich service-learningové projekty rôzne. Jednou z foriem prípravy je aj online kurz a online stretnutia.
29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023
11.04.
2023

Počas dvoch rôznych víkendov, jedného od 3. do 5. marca a druhého od 24. do 26. marca, sa viac ako 160 študentov zo španielskych univerzít zúčastnilo školenia na program FLY.
11.04.
2023

Manifest je prvým výstupom medzinárodného projektu SLIDE, ktorého je UMB partnerom.
11.03.
2023

V septembri 2023 sa uskutoční šiesta európska konferencia o service learningu.
06.02.
2023

V priestoroch PF UMB sme dňa 7.12.2023 zrealizovali okúhly stôl k téme service learningu na UMB.
03.02.
2023

Počas troch dní sa viac ako 20 učiteľov a učiteliek KUL vzdelávalo v téme service learningu.
26.01.
2023

Prezentácia plánovaných a realizovaných projektov na PF UMB.
25.01.
2023

V dňoch 23. a 24.1.2023 sme realizovali vzdelávanie v service learningu pre CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.
19.01.
2023

V service learningu sa vyškolilo ďalších 6 učiteľov a učiteliek UMB.
10.01.
2023

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozýva na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní
15.12.
2022

Alžbeta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela prezentovala skúsenosti z e-service learningového programu „Uši k duši"
14.12.
2022

Pozývame Vás na prvé stretnutie k projektu 14.12.2022 do KNZM.
07.12.
2022

Pozývame Vás na diskusiu za okrúhlym stolom na tému Podpora angažovanosti prostredníctvom service learningu na UMB dňa 7.12. 2022 o 13,00 hod. na PF UMB, Ružová 13 (miestnosť A 103).
01.12.
2022

V dňoch 31.11 až 1.12.2022 sa konalo stretnutie partnerov Central and Eastern European Network on Service-learning.