Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici sa stala v roku 2022 členom siete angažovaných univerzít The Talloires Network of Engaged Universities. Je to rastúca globálna koalícia 421 univerzít z 83 krajín celého sveta, ktoré sa verejne zaviazali posilňovať občiansku a spoločenskú zodpovednosť svojich inštitúcií. Ide o najväčšiu medzinárodnú sieť zameranú najmä na univerzitnú občiansku angažovanosť.