V dňoch 26. až 29. júna zorganizovalo konzorcium projektu SLIDE v rámci programu Erasmus+ na Záhrebskej univerzite v tréning s názvom "Service-Learning & Digital Empowerment - How can we make it work?
Cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť kapacitu a pripravenosť učiteľov  a učiteliek vysokoškolských inštitúcií na zvládnutie efektívneho prechodu na digitálne vzdelávanie a podporiť ich účelné a inkluzívne využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní a učení sa.  Do štvordňového vzdelávacieho programu sa zapojilo 43 vysokoškolských učiteľov a učiteliek a zamestnancov a zamestnankýň z deviatich rôznych krajín. Celkovo bolo zastúpených 20 rôznych vysokoškolských inštitúcií. Za tím UMB sa školenia zúčastnil tím z pedagogickej fakulty UMB: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lenka Rovňanová, Zuzana Heinzová a Viktória Šoltésová. 

Počas týždňa odbornej prípravy dostali účastníci  a účastníčky príležitosť zapojiť sa do diskusií s európskymi kolegami  a kolegyňami o service-learning a digitálnom vzdelávaní. Vstupy do odbornej prípravy poskytli odborníci  a odborníčky na service-learning a digitálne vzdelávanie prostredníctvom prednášok a workshopov. Účastníci  a účatsníčky si ďalej rozvíjali svoje odborné znalosti v oblasti digitálnej pedagogiky, využívania digitálnych nástrojov a tvorby a inovatívneho využívania digitálneho vzdelávacieho obsahu v kombinácii s praktikami service-learning.

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.