V priestoroch PF UMB sme dňa 7.12.2023 zrealizovali okúhly stôl k téme service learningu na UMB.

Na okrúhlom stole k service learningu na UMB sme diskutovali o tom, aká je budúcnosť service learningu na našej univerzite a ako ju môžeme podporovať. 

Prezentáciu so stretnutia s krátkym zápisom si môžete stiahnuť tu

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.