Vzdelávanie o service learningu pre učiteľov a učiteľky na Katolíckej univerzite v Lubline
Počas troch dní sa viac ako 20 učiteľov a učiteliek KUL vzdelávalo v téme service learningu.
Na pozvanie Katolíckej univerzity v Lubline sme v dňoch 30.1. až 1.2.2023 zrealizovali troj dňové vzdelávanie v téme service  learningu vo vysokoškolskom prostredí. Viac ako 20 učiteľov a učiteliek z rôznych odborov a fakúlt univerzity uvažovalo o tom ako začleniť service learning do svojich predmetov a ako úspešne rozvíjať túto stretégiu v kontexte svojej výučby i tretieho poslania univerzity. S KUL plánujeme v budúcnosti spolupracovať v téme service learningu aj na ďalších aktivitách. 

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.