Manifest je prvým výstupom medzinárodného projektu SLIDE, ktorého je UMB partnerom.

Manisfet slúži ako základ pre diskusiu, ako zdroj a inšpirácia pre ľudí, ktorí sa venujú service learningu. Manifest zoskupuje rôzne vyhlásenia o rozvoji digitálnych zručnosí a service learningu., , ktoré by mohli byť užitočnými východiskamipre vedecký dialóg o odolnosti, prístupe, kvalite výučby a inklúzii.


Manifest SLIDE bol vytvorený prostredníctvom procesu konzultácií s členmi a členkami rôznych skupín zainteresovaných strán uz celej Európy. Každý z 10 partnerov projektu SLIDE zorganizoval dve skupinové diskusie s učiteľmi a školiteľmi, odbornými zamestnancami vysokých škôl, expertmi na service learning, komunitnými partnermi a študentmi. Výsledky týchto diskusií boli použité v 2 európskych skupinových diskusiách medzi partnermi projektu SLIDE. 

Dokument si môžete prečítať a stiahnuť tu. 

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.