Prezentácia úspešných service learningových projektov na UMB
Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.

Študenti a študentky tento semester realizovali projekty s rôznymi cieľovými skupinami: seniormi v zariadeniach sociálnych služieb, deťmi a mládežou v materskej škole a organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou, obvinenými vo výkone väzby a rómskou komunitou. Projekty prispeli k riešeniu rôznorodých problémov a výziev v komunitách a zároveň rozvinuli vedomosti a zručnosti našich študentov a študentiek. 

Informáciu vo forme videa o jednom z projektov v spolupráci s organizáciou SPACE. 


Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.