Alžbeta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela prezentovala skúsenosti z e-service learningového programu „Uši k duši"
Alžbeta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela prezentovala skúsenosti z e-service learningového programu „Uši k duši“ v rámci príspevku: Dlhodobá inovácia vzdelávania v praxi sociálnej práce prostredníctvom service-learningu vo virtuálnom prostredí.

Webinár "Social Work Practice Education in Europe Lessons learned from the COVID-19 Pandemic and Future Perspectives" sa konal 15. decembra 2022  a hlavým organizátorom bola Univerzita v Pise. Webinár sa konal  v rámci projektu „“Social Work Practice Education in Times of Pandemics, and Beyond. Continuities, Changes, Innovations in Europe (SWOOPED)”, ktorého partnerom je aj Katedra sociálnej práce PF UMB. 

Účastníci webinára diskutovali o skúsenostiach získaných počas pandémie, ktoré je možné využiť aj v budúcnosti v rámci odborných praxí v sociálnej práci. Zhodli sa, že dôležitou súčasťou by malo byť aj využívanie skúseností z online vyučovania a učenia.

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.