Pozývame Vás na diskusiu za okrúhlym stolom na tému Podpora angažovanosti prostredníctvom service learningu na UMB dňa 7.12. 2022 o 13,00 hod. na PF UMB, Ružová 13 (miestnosť A 103).

Naša univerzita v dokumente Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uvádza „UMB vníma prepojenie svojich troch pilierov, ktorými sú vzdelávanie, výskum a tretie poslanie univerzít. V súlade s tretím poslaním sa angažuje v rozvoji komunít a regiónu, pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti najmä využívaním stratégie service learning, ktorej podstatou je zmysluplné prepojenie vzdelávacích cieľov s prácou s komunitou, teda učenie sa prostredníctvom služby v komunite.“

V roku 2023 uplynie 10 rokov cieleného rozvoja stratégie service learning na UMB. Za týchto 10 rokov sa nám podarilo mnoho výborných vecí, ale sú to skôr individuálne aktivity jednotlivých učiteľov a učiteliek a študentov a študentiek. Stále sa nám nepodarilo posunúť v inštitucionalizácii tejto stratégie na našej univerzite. V prostredí Slovenska i okolitých krajín sme lídrom  a sme považovaní za expertov (všetky naše aktivity pozrite na stránke www.servicelearning.umb.sk), ale v otázke inštitucionalizácie nás už predbehli univerzity, ktoré sa od nás učili. „Zodpovednosť za inštitucionalizáciu service learningu však nemôže byť v rukách motivovanej skupiny učiteľov a učiteliek. Vyžaduje politický záväzok a konkrétne akcie na rôznych úrovniach.“ (Ribeiro, Aramburuzabala and Paz-Lourido, 2021).

Preto by sme rady otvorili diskusiu o tom, akým spôsobom by mala a mohla univerzita podporovať angažovanosť študentstva prostredníctvom (ale nielen) stratégie service learning, tak aby sme zmysluplne reagovali na potreby všetkých zapojených strán, budovali recipročné vzťahy s partermi v komunite a prispievali ku kvalite vzdelávania i riešeniu výziev v komunitách a tak napĺňali tretie poslanie univerzity.

Tešíme sa na diskusiu s Vami.

Prosím potvrďte svoju účasť na tomto linku a pokojne prepošlite pozvánku kolegom a kolegyniam, ktorých by mohla téma zaujímať.

 

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Zuzana Heinzová

Pedagogická fakulta UMB

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.