Oslávte s nami 10 rokov service learningu na UMB a na Slovensku
16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.

Príďte s nami osláviť 10 rokov rozvoja service learningu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Slovensku. Spoločne si zaspomíname na naše začiatky, pochválime sa našimi úspechmi a navzájom sa inšpirujeme príkladmi dobrej praxe. Budeme hovoriť o tom, čo service learning prináša pre študentov a študentky, komunitných partnerov aj školy, ako reaguje na aktuálne výzvy vzdelávania a aké sú perspektívy jeho rozvoja v rôznych prostrediach.

Registrujte sa do 10. februára cez prihlasovací formulár: https://shorturl.at/ilM24

Podujatie organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu SLIPS (Service Learning in Primary Schools), projektu e-SL4EU a SLIDE 

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.