Futures of service-learning - medzinárodná konferencia
V dňoch 27. a 28. 9.2023 sa realizovala šiesta Európska konferencia o service learningu.

V dňoch 27. a 28.9. sa realizovala šiesta Európska konferencia o service learningu s názvom Futures of service-learning: Digital Empowerment, Transformational Literacy and Civic Engagement. Konferencia bola súčasťou projektu SLIDE. 

V rámci konferencie bolo tiež zvolené nové generálne zhromaždenie Európskej asociácie pre rozvoj service learningu vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktoré má zastúpenie aj zo Slovenska.

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.