Stretnutie k projektu e-SL4EU v Bukurešti
Dňa 19. a 20.10.2023 sa konalo medzinárodné stretnutie k projektu e-SL4EU v Bukurešti.

Na stretnutí sa za UMB zúčastnili Danka Hanesová a Anka Slatinská. Patrneri pracovali na spoločných výstupoch projektu.

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.