Prezentácie plánovaných a realizovaných service learningových projektov
Dňa 12.2.2024 sme mali možnosť vypočuť si prezentácie service learnigových projektov.

Dňa 12.2.2024 sme mali možnosť vypočuť si prezentácie service learnigových projektov, ktoré naši študenti a študentky realizovali a plánujú v spolupráci s partnermi v komunite. Aj toto zdieľanie sa ukazuje ako zmysluplné a už teraz sa tešíme na záverečné prezentácie. Projekty majú rôzne miesta realizácie, aj cieľové skupiny a smerujú k zmysluplnému učeniu sa aj službe.

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.