Otvárame online kurz Digital empowerment and participation
Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.

V rámci predmetu si rozviniete vaše digitálne zručnosti potrebné v bežnom živote a pri práci s rôznymi skupinami. Naučíte sa kriticky uvažovať digitálnom obsahu a rozpoznať etické aspekty jeho používania. Rozviniete si ohľaduplnejší prístup k používaniu digitálnych médií v práci, štúdiu a živote. Budete vedieť vytvárať digitálny obsah, ktorý je vizuálne príťažlivý a informatívny a zahŕňa rôzne strany. Pochopíte koncept digitálnej inteligencie. Dozviete sa ako je možné využiť service learning na posilnenie digitálnych zručností rôznych komunít a znevýhodnených skupín.

Predmet je určený pre všetky študijné programy

Vyučujúca: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.  

Po prihlásení sa na predmet Vám zašlem kód k predmetu a inštrukcie a dohodneme si prvú konzultáciu. 

Podrobný obsah kurzu v SJ jazyku si môžete stiahnuť tu. 

Podrobný obsah kurzu v AJ jazyku si môžete stiahnuť tu. 

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.