Oceňovanie škôl Angažovaná škola
Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny

Service learning na UMB je úzko prepojený aj s oceňovaním Anagžovaná škola. Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools.


Odovzdávanie národného oceňovania Angažovaná škola bolo tento rok súčasťou konferencie Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny, ktorá sa konala 17. októbra 2023 v Poprade. Na konferencii sa zúčastnilo aj vedenie Pedagogickej fakulty UMB a Ďalšie učiteľky, ktoré sú aktívne zapojené aj do implementácie service learningu na UMB.

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.