Oceňovanie škôl Angažovaná škola
Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny

Service learning na UMB je úzko prepojený aj s oceňovaním Anagžovaná škola. Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools.


Odovzdávanie národného oceňovania Angažovaná škola bolo tento rok súčasťou konferencie Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny, ktorá sa konala 17. októbra 2023 v Poprade. Na konferencii sa zúčastnilo aj vedenie Pedagogickej fakulty UMB a Ďalšie učiteľky, ktoré sú aktívne zapojené aj do implementácie service learningu na UMB.

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.