Obhajoby projektu KEGA ktorý sa venoval aj téme service learningu
Dňa 16. 1. 2024 sa konala obhajoba projektu Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov.

Dňa 16. 1. 2024 sa na fakulte konala obhajoba KEGA projektu Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov. V projekte spolupracovali pracoviská z Pedagogickej fakulty UMB a Fakulty sociálnej vied a zdravotníctva UKF. Overovali sme alternatívne formy odborných praxí v študijných odboroch sociálna práca a a psychológia a to konkrétne – online poradenstvo a service learning. Na základe výsledkov projektu odporúčame obe alternatívne formy praxe ako ekvivalentné formy klasickej odbornej  a k obom sme vydali aj učebné texty.

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.