Vzdelávanie v service learningu v Českej republike pre CARITAS
V dňoch 23. a 24.1.2023 sme realizovali vzdelávanie v service learningu pre CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc spolupracuje s Pedagogickou fakultou UMB už dlhšiu dobu. CARITAS si do svojej stratégie začlenila aj service learning. V dňoch 23. a 24.1. sme pre učiteľov a učiteľky tejto školy zrealizovali seminár zameraný na využívanie service learningu v sociálnej práci. Seminár sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom a tešíme sa na skúsenosti s využívaním stretégie service learning v ďalších predmetoch na tejto škole.

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.