V service learningu sa vyškolilo ďalších 6 učiteľov a učiteliek UMB.
V dňoch 17. a 18.1.2023 sa konalo ďalšie vzdelávanie v téme service learning na UMB. Kurz lektorovali učiteľky z Pedagogickej fakulty UMB a zúčastnili sa ho kolegyne a kolega z Ekonomickej fakulty.  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v oblasti service learningu v nasledujúcom obodbí.

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.